Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat voor het plan van Bijnagte — hetwelk afwijkt van vorenbedoeld plan van uitbreiding — vergunning had moeten worden geweigerd en de raad, door in tegengestelde zin te beslissen, in strijd met genoemd artikel 6, tweede lid, van de wet heeft gehandeld;

de Raad van State gehoord, advies van 5 Februari 1952, No. 66;

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 15 Februari 1952, No. 12492, afdeling Juridische Zaken, en van 22 Februari 1952, No. 570, afdeling Binnenlands Bestuur, bureau Bestuurszaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

vorenbedoeld besluit van de raad van Scherpenisse van 20 Augustus 1951 te vernietigen wegens strijd met de wet.

Onze Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 29 Februari 1952.

JULIANA.

De Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting,

IN ’T VELD.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

BEEL.

Uitgegeven de achttiende April 1952.

De Minister van Justitie,

H. MULDERIJE.

Sluiten