Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderafdeling VI. LANDAANWINNING..... 6 027 000 Paragraaf 1. Specifieke buitendiensten ....... 27 000 323 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst 27 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). Paragraaf 2. Rijkswerken ............. 6 000 000 324 Onderzoekingen en werkzaamheden op het gebied der landaanwinning.................. 6 000 000 Maximum van de verplichtingen die in 1952 zullen worden aangegaan ƒ 6 500 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). Onderafdeling VII. OVERIGE DIENSTEN .... 4000 325 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst 4 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). Onderafdeling VIII. STICHTING WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM.......... 425 000 326 Kapitaalverstrekking voor uitbreiding van de apparatuur van het Waterloopkundig Laboratorium en van het Laboratorium voor Grondmechanica......... Memorie 327 Stichting gebouw voor het Laboratorium voor Grondmechanica .................... 425 000 AFDELING VI. STAATSBEDRIJF DER POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN TELEFONIE..... 90 000 000 328 Uitkering aan het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: 1. van het bedrag, waarmede de waarde der voorraden bij het einde van het jaar 1952 de waarde bij de aanvang daarvan overtreft..... Memorie 2. wegens verstrekking van kapitaal over het jaar 1952 ........... ƒ 90 000 000 zodat wordt uitgetrokken............. 90 000 000

Artikel II

Op de artikelen voor personeelsuitgaven van het bij deze wet vastgestelde hoofdstuk, te weten de artikelen 2, 3, 5, 24, 26, 27A, 28, 31, 34, 53, 57, 79, 81, 84, 87, 92, 96, 101, 104, 125, 128, 135, 139,

Sluiten