Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33 Kosten indrogende gronden Kuinre en omgeving. . Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259). 34 Onderhoud van de voltooide werken in verband met de indijking en droogmaking van de N.O.-Polder .... 35 Herstel van winter- en stormschade aan de in onderhoud zijnde werken van de indijking en droogmaking van de N.O.-Polder................... 36 Behartiging van de geestelijke en zedelijke belangen van arbeiders, werkzaam bij de inpolderingswerken van de N.O.-Polder................... 37 Aandeel in de bijdragen voor inkoop van diensttijd voor pensioen, vermeld in artikel 21.......... Onderafdeling II. LANDBOUWKUNDIGE WERKEN ................... 38 Personeelsuitgaven..........ƒ 3 802 400 hiervan komt ten laste van derden . . 16 700 zodat wordt uitgetrokken............. 39 Uitkeringen op grond van artikel 63 van het Arbeidsovereenkomstenbesluit ............... 40 Algemene uitgaven................ 41 Representatiekosten................ 42 Ontginningswerken................ Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259) 43 Exploitatie der gronden .............. 44 Bouwkundige afdeling.............. Maximum van de verplichtingen, die in 1952 zullen worden aangegaan.....ƒ 21 465 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259). 45 Sociaal Economische afdeling ........... 46 Staatsbedrijven.................. 47 Aanschaffing inventarisgoederen.......... Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259). 48 Centraal magazijn . ............... 49 Centrale werkplaats............... 50 Huisvesting en verpleging arbeiders......... 110 000 1 050 000 50 000 1 000 10 000 55 250 200 3 785 700 77 000 500 000 3 000 5 602 000 8 700 000 22 374 000 2 212 000 1 075 500 817 000 1 840 000 4 562 000 1 930 000

Sluiten