Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

itsdien minderd met: gebracht op: 72 Vergoedingen en andere kosten, verband houdende met de uitvoering van de Zee- en Luchtvaartverzekeringswet 1939 ( Staatsblad n°. 637)............ƒ 20 000 ƒ 100 000 79 Zeeongevallcnwet 1919 ( Staatsblad 1915, n°. 214), gewijzigd bij de wet van 27 Juni 1919 ( Staatsblad n°. 415)...... 30 000 270 000 AFDELING IV. BURGERLIJKE LUCHTVAART. Onderafdeling I. RIJKSLUCHTVAARTDIENST. Paragraaf 1. Algemeen beheer. 104 Personeelsuitgaven ......... 20 000 375 017 105 Algemene uitgaven. ......... 50000 214050 111 Deelneming in de kosten van ontwikkeling van vliegtuigen, daaronder begrepen de voor vliegtuigen noodzakelijke instrumenten en materialen.......... 620 000 2 025 000 114 Uitgaven voortvloeiende uit de Luchtvaartrampenwet........... 2 000 8 000 117 Bijdrage aan Ijsland wegens de exploitatie van een „long-range” (Loran)navigatiestation.........'..... 8 500 7 500 118 Bijdrage aan Ijsland wegens verleende diensten op het gebied der luchtverkeersbeveiliging, berichtgeving en meteorologie • 45 000 61 800 121 Commissies ............ 8 300 24 700 123 Verlichting van luchtroutes...... 8 000 17 000 Paragraaf 2. Buitenlandse Vertegenwoordigingen. 126 Aanschaffing van kantoormeubilair, -machines en stoffering......... 3 500 500 Paragraaf 3. Luchtraartinspectie. 128 Algemene uitgaven.......... 40 000 53 200 130 Inspectie van luchtroutes....... 30 000 30 000 131 Medisch onderzoek van luchtvaartpersoneel............... 37 000 23 000 132 Inspectie en keuring van luchtvaartmaterieel.............. 12 000 48 000

Sluiten