Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV SOCIALE VERZEKERING V VOLKSGEZONDHEID I (NATIONALE VOLKSGEZONDHEIDSZAKEN)............ VI VOLKSGEZONDHEID II (INTERNATIONALE VOLKSGEZONDHEIDSZAKEN)....... VII RIJKSARBEIDSBUREAU............ VIII COMMISSARIAAT VOOR DE EMIGRATIE . . IX SOCIALE BIJSTAND.............. AFDELING I. MINISTERIE.......... Onderafdeling I. ALGEMENE LEIDING..... Artikel 1 Minister..................... 2 Staatssecretarissen................ 3 Personeelsuitgaven................ 4 Algemene uitgaven................ 5 Personeelsuitgaven van het Bureau Werkgelegenheid . 6 Algemene uitgaven van het Bureau Werkgelegenheid . Onderafdeling II. ADMINISTRATIEVE EN HULPAFDELINGEN VAN HET MINISTERIE..... Paragraaf 1. Algemene Zaken .......... 7 Personeelsuitgaven................ 8 Algemene uitgaven................ Paragraaf 2. Comptabiliteit ............ 9 Personeelsuitgaven................ 10 Algemene uitgaven................ Paragraaf 3. Personeel .............. 11 Personeelsuitgaven................ 12 Algemene uitgaven................ 13 Kosten in verband met psychotechnisch onderzoek van personeel.................... Onderafdeling III. UITGAVEN VAN ALGEMENE AARD VAN HET MINISTERIE......... 14 Toelagen ex artikel 18a van het B.B.R.A. 1948 . . . 15 Onverdeelde algemene uitgaven.......... 309 341 859 33 820 272 60 167 20 400 659 22 024 499 38 173 367 2 677 158 253 086 27 219 45 815 142 052 26 000 9 705 2 295 1 246 306 586 110 503 210 82 900 535 655 460 655 75 000 124 541 103 541 11000 10 000 464 300 Memorie 201 500

Sluiten