Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie

Lasten .. ƒ 248 808 548,13 Kapitaalsuitgaven ... ƒ 39 245 729,85 Baten .... .. 248 808 548,13 Kapitaalsontvangsten 39 245 729,85 Nihil Nihil Staatsmuntbcdrijf Lasten . .. ƒ 429 776,97 Kapitaalsuitgaven ... ƒ 37 674,55 Baten .... 429 776,97 Kapitaalsontvangsten 37 674,55 Nihil Nihil Staatsmijnbcdrijf Lasten Baten .... ... ƒ 154 486 051,61 Kapitaalsuitgaven ... ƒ 154 486 051,61 Kapitaalsontvangsten 6 865 781,76 6 865 781,76 Nihil Nihil Lasten Baten ... Staatsvissershavenbedrijf ... ƒ 515 249,10 Kapitaalsuitgaven ... ƒ 515 249,10 Kapitaalsontvangsten 150 352,06 150 352,06 Nihil Nihil Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven te Ottawa, 23 April 1952. De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. JULIANA. Uitgegeven de zesde Mei 1952. De Minister van Justitie, H. MULDER1JE.

Sluiten