is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1952, no. 101-200, 01-01-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nrs. Omschrijvin Tarief 964 Werken van natuurlijke was (dierlijke of plantaardige), van minerale was of van kunstwas, van paraffine, van stearine, van natuurlijke gommen of harsen (colophonium, kopal, enz.), van kneedbare pasta, van niet geharde gelatine of van dergelijke stoffen: a en b onveranderd........ c. Gelatinebladen, bedrukt of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt . . d. andere........... HOOFDSTUK 84 Oruier de omschrijving van dit Hoofdstuk worden onderstaande Algemene aantekeningen toegevoegd: Algemene aantekeningen 1. De onder dit hoofdstuk vallende goederen, waaraan delen ontbreken of welke niet volledig zijn afgewerkt, worden, indien zij als zodanig herkenbaar zijn, ingedeeld als de goederen in afgewerkte staat. 2. Met uitzondering van de voor onbepaald gebruik te bezigen goederen, vallen onder de posten van dit hoofdstuk eveneens de herkenbare delen en onderdelen van de onder dit hoofdstuk in te delen goederen. Deze regel geldt mede ten aanzien van toebehoren. HOOFDSTUK 85 De Algemene aantekening op dit Hoofdstuk wordt gelezen als volgt: Algemene aantekening Indien de in dit hoofdstuk vermelde artikelen geheel of ten dele bestaan uit edel metaal, uit edelstenen of uit halfedelstenen of uit parels, vallen zij, behoudens de gemaakte uitzonderingen, onder hoofdstuk 61, tenzij het enkel garnering of toebehoren betreft. onveranderd 20 t.h. 20 t.h. 982 Vulpenhouders, stylographen, kogelpennen en vulpotloden, en onderdelen daarvan: a. Vulpenhouders, stylographen, kogelpennen en vulpotloden...... b. Onderdelen: 1. Schrijfpennen van edel metaal . . 2. Vullingen voor kogelpennen . . . 15 t.h. 15 t.h. 15 t.h. 3. andere, niet elders genoemd . 15 t.h.