Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

65 Algemene uitgaven................ 129 200 66 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing ..................... 4 300 Paragraaf 3. Raden van Beroep (D.B.) ....... 227100 67 Personeelsuitgaven................ 148 400 68 Algemene uitgaven................ 75 500 69 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing..................... 3 200 AFDELING VI. POLITIE............ 43 596 180 Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER..... 5 704 880 70 Personeelsuitgaven................ 859 400 71 Personeelsuitgaven (Rijksvreemdelingendienst) .... 322 300 72 Kosten, voortvloeiende uit de uitleiding van ongewenste vreemdelingen (Rijksvreemdelingendienst)...... 9 000 73 Personeelsuitgaven (Bureau van de Corpsarts der Rijkspolitie) ..................... 23 400 74 Algemene uitgaven (Bureau van de Corpsarts der Rijkspolitie) ..................... 7 800 75 Uitgaven voor werkkleding van politiepersoneel en andere specifieke uitgaven............. 3 800 76 Kosten van motorvoertuigen (Wagenpark Rijkspolitie). 657 000 77 Aanschaffing van motorvoertuigen (Wagenpark Rijkspolitie) ..................... 690 000 78 Kosten van het Gerechtelijk Laboratorium...... 9 000 79 Aanschaffing van instrumenten ten behoeve van het Gerechtelijk Laboratorium............. 9 000 80 Bijdrage aan Hoofdstuk VI der Rijksbegroting in de kosten van het Pharmaceutisch Laboratorium der Rijksuniversiteit te Leiden voor het verrichten van gerechtelijke toxicologische onderzoekingen........... 9 000 81 Bijdrage aan Hoofdstuk VI der Rijksbegroting in het subsidie aan de Nederlandse Centrale Organisatie voor toegepnst natuurwetenschappelijk onderzoek (Artikel 3 der wet van 30 October 1930, Staatsblad n°. 416) . . Memorie 82 Aanschaffing van wapenen, munitie en dienstuitrusting Memorie 83 Officiële Publicaties............... 70 000 84 Bijdrage aan Hoofdstuk VIIB der Rijksbegroting in de specifieke uitgaven van de Belastingdienst ten behoeve van de grensbewaking.............. 4 650

Sluiten