Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrevenen voor de dienstplicht, die voor de taak, waarvoor zij als gewoon dienstplichtige in aanmerking zouden kunnen komen, minder geschikt worden geacht.

Artikel 4

Om van de bestemming tot gewoon dienstplichtige te worden uitgezonderd op grond, dat een broeder van de ingeschrevene met een gesneuvelde wordt gelijkgesteld — artikel 24, tweede lid, der Dienstplichtwet — moet de ingeschrevene een wettige broeder of een wettige halfbroeder gehad hebben, die:

hetzij als militair:

a. is overleden of wordt vermist ten gevolge van oorlogshandelingen; b. is overleden ten gevolge van verwonding of ziekte, opgedaan bij of door oorlogshandelingen; c. is overleden of wordt vermist in en door de militaire dienst; d. is overleden ten gevolge van verwonding of ziekte, opgedaan in en door de militaire dienst; hetzij als lid van een verzetsorganisatie: e. is overleden of wordt vermist ten gevolge van het plegen van actief verzet; ƒ. is overleden ten gevolge van verwonding of ziekte, opgedaan bij het plegen van actief verzet; g. ten gevolge van het plegen van actief verzet in een gevangenis of een concentratiekamp is opgesloten geweest en aldaar is overleden; h. een opsluiting, als onder g bedoeld, heeft ondergaan en als gevolg van de daarbij doorstane ontberingen na terugkeer uit een der bedoelde inrichtingen is overleden;

hetzij als zeeman in de zin van artikel 1 onder c van het Vaarplichtbesluit 1942:

i. is overleden of wordt vermist ten gevolge van oorlogshandelingen; j. is overleden ten gevolge van verwonding of ziekte, opgedaan bij of door oorlogshandelingen.

Onze Minister van Oorlog en Onze Minister van Marine zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 4 Juni 1952.

JULIANA.

De Minister van Oorlog,

C. STAF.

De Minister van Marine,

C. STAF.

Uitgegeven de zeven en twintigste Juni 1952.

De Minister van Justitie, H. MULDERIJE.

Sluiten