Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

388

BESLUI T van 28 Juni 1952, waarbij R. Luinge niet-ontvankelijk wordt verklaard in zijn beroep tegen ontslag krachtens Koninklijk besluit van 10 October 1945, Stb. F 221, uit zijn functie van ontvanger der gemeente Peize.

WU JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op het beroep, ingesteld door R. Luinge te Peize tegen de beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken van 29 Augustus 1946, No. Z 7308, Afdeling Binnenlands Bestuur, Bureau Zuivering, waarbij hem ontslag, als bedoeld in artikel 1, sub b, van het Koninklijk besluit van 10 October 1945, Stb. F 221, is verleend uit zijn functie van ontvanger der gemeente Peize;

De Raad van State, Afdeling voor de Geschillen van Bestuur, gehoord (adviezen van 6 Februari 1952, No. 116/1 en 2 Mei 1952, No. 116/1/127);

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 18 Juni 1952, Afdeling Binnenlands Bestuur (Bureau Zuivering), No. Z 19050;

Overwegende, dat, nadat de Commissie, bedoeld in artikel 5, lid 4, van het Zuiveringsbesluit 1945, in overweging had gegeven, in dit geval ontslag, als bedoeld in artikel 1, sub b, van het Koninklijk besluit van 10 October 1945, Stb. F 221, te verlenen, met toekenning van wachtgeld, de Minister van Binnenlandse Zaken gerekend met ingang van 17 October 1945 ontslag, als bovengenoemd, heeft verleend, met toekenning van wachtgeld;

dat tegen deze beslissing R. Luinge bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat in de bestreden beschikking stond vermeld, dat het ontslag werd gegeven overeenkomstig het advies van de Commissie van Advies, bedoeld in artikel 5, lid 4, van het Zuiveringsbesluit 1945;

dat hij, appellant, bij schrijven van 15 October 1951 aan de Minister van Binnenlandse Zaken heeft gevraagd, of vorenbedoelde Commissie van Advies had geadviseerd, hem met ingang van 17 October 1945 te ontslaan; dat de Minister van Binnenlandse Zaken bij brief van

Sluiten