Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. aan het vierde lid een volzin toegevoegd, luidende:

In bijzondere omstandigheden is de Minister van Verkeer en Waterstaat bevoegd te bepalen, dat kan worden volstaan met twee van dergelijke wagens.

c. aan het vijfde lid een volzin toegevoegd, luidende:

In bijzondere omstandigheden is de Minister van Verkeer en Waterstaat bevoegd te bepalen, dat kan worden volstaan met tenminste twee wagens, als bedoeld in de eerste volzin van dit lid.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 1 October 1952.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, J. ALGERA.

IULIANA.

Uitgegeven de vierde November 1952.

De Minister van Justitie, L. A. DONKER.

Sluiten