Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toestand voor de wijziging Toestand na de wijziging Onderdeel Functie Bijlage en schaal- of Functie Bijlage en schaal- of nummer nummer c. Te rekenen van 1 Januari 1950 1. Departement Directeur van internationale industriële zaken B lila 2. Centraal bureau voor de statistiek Directeur B ÏVa Directeur B Va 3. Centraal planbureau — — Administrateur A A 148 4. Idem — — Adjunct-wetenschappelijk ambtenaar A 73 5. Idem — — Wetenschappelijk ambtenaar A 112 6. Idem ■ Wetenschappelijk ambtenaar le klasse A 128 7. Idem — — Wetenschappelijk hoofdambtenaar A 145 8. Idem - Administratief ambtenaar A le klasse A 89 9. Centrale dienst voor in- en uitvoer — — Administratief hoofdambtenaarA A 114 10. Idem Administrateur A 145 Administrateur *) A 145 11. Idem — — Referendaris') A 127 12. Dienst voor de Economische voorlichting en exportbevordering — Directeur BIVa 13. Economische voorlichtingsdienst Directeur B lila — — d. Te rekenen van 1 Januari 1951 1. Departement Directeur van de middenstand BIVa Directeur-generaal van de middenstand B VIIc 2. Centraal planbureau — — Statistisch ambtenaar B 3e klasse A 22

‘) Geen topfunctie van het administratief departementaal rangenstelsel.