Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

provincie Drenthe; met bepaling, dat zijn geslachtsnaam en die van zijn wettige minderjarige kinderen wordt veranderd in Pasdriofski, en met last op de ambtenaren van de burgerlijke stand om in hun registers van de verandering melding te maken op de kant der akten, waarin de geslachtsnaam in zijn oorspronkelijke spelling voorkomt; 2°. Eduard Johann Seibert, geboren te Rotterdam (Zuidholland) 2 Mei 1913, scboenhersteller, wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland.

Artikel 3

Met uitbreiding van het bepaalde bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 (Stb , 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 December 1951 (Stb. 593) wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan:

1°. Hella Nimis, geboren te Haarlem (Noordholland) 25 December 1930, coupeuse, wonende te Haarlemmermeer, provincie Noordholland; 2°. Delphin Gerardus Helene Prieckaerts, geboren te Heerlen (Limburg) 28 December 1928, brood- en banketbakker, wonende te Heerlen, provincie Limburg; 3°. Julia Godfrieda Petronella Prieckaerts, geboren te Heerlen (Limburg) 30 Juni 1926, winkeljuffrouw, wonende te Heerlen, provincie Limburg; 4°. Margaretha Maria Godfrieda Prieckaerts, geboren te Heerlen (Limburg) 12 Juli 1930, winkeljuffrouw, wonende te Heerlen, provincie Limburg; 5°. Willem Johan Antoon Vanhemelrijk, geboren te Oud- en Nieuw Gastel (Noordbrabant) 30 December 1927, onderwijzer, wonende te Bakel en Milheeze, provincie Noordbrabant.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 23 October 1952. De Minister van Justitie,

JULIANA.

L. A. DONKER.

Uitgegeven de vierde November 1952.

De Minister van Justitie, L. A. DONKER.

Sluiten