Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage, behorende bij het Koninklijk Besluit van 3 November 1952, Stb. 548.

Provincie Noordbrabant.

I. A-gebieden: A-gemeenten, De gemeenten: ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Roosendaal c.a., Bergen op Zoom;

A-kringen,

1. A-kring Breda, omvattende de gemeenten:

Breda, Teteringen en Nieuw Ginneken.

1. A-kring Helmond, omvattende de gemeenten:

Helmond, Stiphout en Mierlo (voor zoveel betreft het grondgebied, gelegen ten Noorden van het Eindhovensch Kanaal).

3. A-kring Eindhoven, omvattende de gemeenten:

Eindhoven en Geldrop (voor zoveel betreft het grondgebied, grenzende aan Eindhoven tot aan de lijn aanvangende bij de NoordWesthoek van het perceel kadastraal bekend sectie B 1506, lopende in Noord-Oostelijke richting tot aan de Noordelijke hoek van perceel kadastraal bekend sectie B 1504, vormende de grens tussen de percelen kadastraal bekend sectie B nrs. 1579, 1578, en 1575 en sectie B nrs. 1506, 1505 en 1504 en doorgetrokken tot aan de overzijde van de Heezerweg en van daaruit in Zuid-Oostelijke richting volgende de Zuidelijke perceelsgrens van de percelen kadastraal bekend sectie B nrs. 2055 en 2056 en van dit punt uit volgende de Oostelijke grens van perceel kadastraal bekend sectie B 2056 tot aan de Noord-West hoek van perceel kadastraal bekend sectie B 1713, daarna volgende de Noordelijke grens van dit perceel en de percelen kadastraal bekend sectie B nrs. 1711 en 1528 en vanaf de Noord-Oost hoek van laatstgenoemd perceel volgende de Oostelijke oever van de zg. Lakerloop tot de Zuidelijke punt van het perceel kadastraal bekend sectie B 313, van hieruit in rechte lijn naar de Zuid-West hoek van het voormalige perceel kadastraal bekend sectie B 1219 en van daaruit in Oostelijke richting volgende de Noordelijke grens van de Rijksweg Eindhoven—-Geldrop tot aan het punt gelegen 150 m ten Westen van de Zuid-Oostelijke hoek van het perceel kadastraal bekend sectie B 2196 en van daaruit in Noordelijke richting lopend tot aan de grens tussen de gemeenten Geldrop en Eindhoven evenwijdig lopende aan de Oostelijke grens van laatstgenoemd perceel).

Sluiten