Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt verminderd met: Onderafdeling III. OUDHEIDKUNDIG BODEMONDERZOEK, MONUMENTENZORG EN MUSEA. Paragraaf 2. Oudheidkundig bodemonderzoek. B. Verrichtingen door anderen. Artikel 234 Subsidiën ten behoeve van het oudheidkundig bodemonderzoek door andere dan Rijksinstellingen.....ƒ 5 000 Paragraaf 3. Monumentenzorg. A. Rijksdienst voor de Monumentenzorg. 236 Algemene uitgaven................ 4 000 Paragraaf 4. Museumwezen. B. Rijksmusea. BI. Rijksmuseum te Amsterdam. 262 Aankopen voor het museum en betaling van termijnen voor in vorige jaren gekochte kunstwerken, benevens betaling van door het Rijk gegarandeerde annuïteiten . . 251 093 B II. Koninklijk kabinet van schilderijen ( Mauritshuis ) te 's-Gravenhage. 264 Algemene uitgaven................. 3 972 B VI. Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden. 283 Algemene uitgaven................. 1 400 285 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing 2 000 B VII. Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden. 290 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing 2 000 B XIV. Rijksmuseum voor Volkskunde „Het Nederlands Openluchtmuseum” te Arnhem. 322 Algemene uitgaven 2 000 324 Specifieke uitgaven voor de eigen uitvoering van de dienst 1 000 325 Overige exploitatiekosten.............. 4 000 327 Aankopen voor het museum en betaling van termijnen voor in vorige jaren gekochte voorwerpen....... 8 500 B XV. Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. 334 Aankopen voor het museum en betaling van termijnen voor in vorige jaren gekochte voorwerpen......... 5 000

Sluiten