Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt ver- en mitsdien hoogd met: gebracht op: Artikel 97 Personeelsuitgaven (Provinciale Inspecties) ƒ 23 000 ƒ 290 200 100 Personeelsuitgaven (gezinsoorden en internaten voor maatschappelijk onaangepaste personen)............... 28 200 407 500 101 Algemene uitgaven (gezinsoorden en internaten voor maatschappelijk onaangepaste personen)............... 94 150 359 030 102 Specifieke uitgaven (gezinsoorden en internaten voor maatschappelijk onaangepaste personen)............... 9 700 349 300 103 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing (gezinsoorden en internaten voor maatschappelijk onaangepaste personen)................. 17 600 22 600 Paragraaf 2. Afwikkeling Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers. 104 Personeelsuitgaven........... 26 600 341 000 105 Betalingen aan Rijkspersoneel, waartegenover geen arbeidsprestatie staat..... 1 200 16 200 AFDELING VIII. AMBTENARENZAKEN. 112 Personeelsuitgaven........... 10 000 131 900 AFDELING IX. CENTRAAL ORGAAN VOOR RIJKSPERSONEELSAANGELEGENHEDEN. Onderafdeling I. RAAD VOOR RIJKSPERSONEELSAANGELEGENHEDEN. 114 Personeelsuitgaven........... 17 600 68 800 Onderafdeling II. CENTRALE PERSONEELSDIENST. 119 Personeelsuitgaven........... 5 000 316 600 AFDELING X. PENSIOENEN EN WACHTGELDEN. 122 Personeelsuitgaven........... 9 100 119 600 126 Kosten verbonden aan de verhoging der pensioenen met een bijzondere toeslag . . . . 15 300 000 23 000 000 128 Toeslag op de schadeloosstelling wegens derving van pensioen.......... 856 1 619 AFDELING XI. HOGE RAAD VAN ADEL. 129 Personeelsuitgaven ............. 1 900 24 200

Sluiten