Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BXV. Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. 90 Ontvangsten betreffende het Zuiderzeemuseum. BXVI. Overige ontvangsten betreffende de Rijksmusea. 91 Overige ontvangsten betreffende de Rijksmusea. Onderafdeling IV. ARCHIEFWEZEN. Paragraaf 2. Rijksarchieven. 92 Ontvangsten betreffende de Rijksarchieven. Paragraaf 3. Archieven van gemeenten, waterschappen, veenschappen en veenpolders. 93 Ontvangsten betreffende archieven van gemeenten, waterschappen, veenschappen en veenpolders. Paragraaf 5. Vaderlandse Geschiedenis. B. Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis. 94 Ontvangsten betreffende het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis. Onderafdeling V. BIBLIOTHEEKWEZEN. Paragraaf 2. Koninklijke Bibliotheek te ’s-Gravenhage. 95 Ontvangsten betreffende de Koninklijke Bibliotheek. Onderafdeling VI. RIJKSINSTELLINGEN OP HET GEBIED VAN DE OUDHEIDKUNDE EN DE NATUURBESCHERMING. Paragraaf 1. Nederlands instituut voor geschiedkundig en kunsthistorisch onderzoek te Rome. 96 Ontvangsten betreffende het Nederlands instituut voor geschiedkundig en kunsthistorisch onderzoek te Rome. AFDELING VII. KUNSTEN. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 97 Overige ontvangsten betreffende muziek en danskunst. Onderafdeling II. MUZIEK EN DANSKUNST. Paragraaf 1. Muziek. B. Opleiding. BI. Koninklijk Conservatorium voor Muziek te 's-Gravenhage. 98 Schoolgelden van leerlingen. 99 Bijdrage van de gemeente ’s-Gravenhage in de kosten van het Conservatorium.

Sluiten