Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5’. Gertrud Henrietta Goldberg, weduwe van Fritz Weij!, geboren te Bochum (Duitsland) 16 Maart 1897, zonder beroep, wonende te Vlaardingen, provincie Zuidholland; 6°. Adolf Gustav Kalenka, geboren te Giesenberg-Sodingen (Duitsland) 27 September 1904, nachtwaker, wonende te Hoensbroek, provincie Limburg; 7°. Vilmos Rudolf Kalman, geboren te Boedapest (Hongarije) 15 April 1917, calculator, wonende te Dordrecht, provincie Zuidholland; 8°. Heinrich Wilhelm Kohier, geboren te Rödgen-Leissling (Duitsland) 14 Februari 1884, zonder beroep, wonende te Kerkrade, provincie Limburg; 9°. Jaroslaw Mctsek, geboren te Lnare (Tsjecho-Slowakije) 6 Juli 1896, caféhouder, wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland; 10°. Ilse Mosler, geboren te Landeshut (Polen) 14 October 1899, tandarts, wonende te Haarlem, provincie Noordholland; 11°. Bertha Piitz, weduwe van Egidius Josef Hubert Laufen, geboren te Bardcnberg (Duitsland) 11 Januari 1890, zonder beroep, wonende te Heerlen, provincie Limburg; 12°. Julius Schuchter, geboren te Berlijn (Duitsland) 12 Juli 1926, koopman, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland; 13°. Maria Theodora Scheer, geboren te Keeken, Kleef-Rindern (Duitsland) 8 Februari 1883, zonder beroep, wonende te Heumen, provincie Gelderland; 14°. Jan Jozef Schillings, geboren te Mheer (Limburg) 28 Mei 1900, mijnwerker, wonende te Gulpen, provincie Limburg; 15°. Oswald Lutz Staden, geboren te Keulen (Duitsland) 14 Juli 1921, student, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland; 16°. Peter Otto Ludwig Weyl, geboren te Elberfeld (Duitsland) 16 Juli 1922, student, wonende te Vlaardingen, provincie Zuidholland.

Artikel 2

Met afwijking voor zoveel nodig van het bepaalde bij artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en onder 2°. en 3°. der wet van 12 December 1892 (Stb. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 December 1951 (Stb. 593) wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan:

1°. Joseph Kronieger, geboren te Brunssum (Limburg) 29 September 1929, bankwerker, wonende te Brunssum, provincie Limburg: 2°. Wlodzimierz Otoka, geboren te Domaczewo (Polen) 11 November 1911, metaalbewerker, wonende te Tegelen, provincie Limburg;

Sluiten