Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

No. 627

BESLUIT van 12 December 1952, houdende toepassing van de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 ten aanzien van de kleinhandel in vleeswaren. („Vestigingsbesluit Kleinhandel in Vleeswaren 1952".)

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 19 November 1952, No. 46748 MSW, Directoraat-Generaal voor de Middenstand;

Overwegende, dat op grond van het bepaalde in het eerste lid van artikel 1, en in artikel 4 der Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 (Sth. 619), zoals deze is gewijzigd, laatstelijk bij de Wet op de economische delicten ( Stb. 1950, K 258), door de Commissie Detailhandel in Vleeswaren en de Bedrijfsgroep Detailhandel, behorende tot de Hoofdgroep Handel, en door de rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen van ondernemers:

A. de Algemene Nederlandse Kruideniersbond, aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond,

B. de Nederlandse Rooms-Katholieke Kruideniersbond, aangesloten bij de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond,

C. de Christelijke Kruideniersbond, aangesloten bij de Christelijke Middenstandsbond,

D. de Nederlandse Katholieke Slagershond, aangesloten bij de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond,

E. de Christelijke Bond van Slagerspatroons, aangesloten bij de Christelijke Middenstandsbond,

F. de Algemene Nederlandse Slagershond, aangesloten bij de Kon| nk!ijke Nederlandse Middenstandsbond,

ondersteund door de Nederlandse Bond van Paardenslagers, het verzoek is ingediend tot toepassing van deze wet ten aanzien van de kleinhandel in vleeswaren;

Overwegende, dat het wenselijk is tot zodanige toepassing over te gaan;

Oelet op de artikelen 1, eerste en vijfde lid, 3, eerste lid, 4, 7, w eede cn derde lid en 10, eerste lid, van bovengenoemde wet;

Sluiten