Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. pract ijk: 1. zetten: a. het kunnen beoordelen van gemaakte werkstukken op hun doelmatigheid; b. het kunnen schetsen van een eenvoudig stempel; c- vaardigheid in het toepassen van de genormaliseerde correctietekens; 2. vulcaniseren: a - het kunnen beoordelen van gemaakte werkstukken op hun kwaliteit; b- het kunnen beoordelen van de mogelijkheden, welke de verschillende soorten vulcaniseerpersen bieden; 3. monteren: a - het kunnen beoordelen van de resultaten van montagewerkzaamheden op hun kwaliteit; b. het kunnen aangeven, welk montuur of apparaat voor een bepaald stempel de voorkeur verdient; 4. a. calculeren en kostprijsberekenen: het kunnen maken van dagelijks voorkomende kostprijsberekeni ngen van rubberstempels aan de hand van een daartoe verstrekt ealculatieschema, eventueel aangevuld met speciale gegevens; b- het kunnen inrichten van een eenvoudige kostprijsadministratie v °or een rubberstempelmakersbedrijf; c • het kunnen berekenen van de bezetting en de rentabiliteit van een ru bberstempelmakersbedrijf met een gegeven omzet; 5- bedrijfsleiding: het kunnen beoordelen of de inrichting van een rubberstempelm akersbedrijf doelmatig is, alsmede het kunnen opstellen van een eenvoudige planning.

Artikel 11

Het voldoen aan de in het vorige artikel vermelde eisen kan ’jken uit het bezit van:

a - hetzij het diploma inzake vakbekwaamheid voor het rubbers err >pelmakersbedrijf, afgegeven door de Sectie Rubberstempelfabri£ a ge van de Federatie der Werkgeversorganisatiën in het Boekdrukersbedrijf, mits dit de handtekening draagt van de gecommitteerde an Onze Minister;

b- hetzij een ander door Onze Minister aan te wijzen diploma, eri aanzien waarvan deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het e handtekening van zijn gecommitteerde moet dragen; c - hetzij een door Onze Minister ter zake afgegeven verklaring.

Sluiten