Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel IV De volgende artikelen van voormeld hoofdstuk worden als volgt: TITEL A. GEWONE DIENST AFDELING I. MINISTERIE. Onderafdeling III. UITGAVEN VAN ALGEMENE AARD VAN HET MINISTERIE. Paragraaf 2. Overige uitgaven. Artikel 24 Algemene kosten en kosten van huren, onderhoud en exploitatievoorzieningen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst ............ƒ 444 580 waarvan komt ten laste van de daarvoor in aanmerking komende artikelen voor algemene uitgaven onder: A. Kosten van huren, onderhoud en exploitatievoorzieningen . . ƒ 394 580 B. Aandeel in de algemene kosten.......... 50000 ----- 444 580 zodat wordt uitgetrokken............. Onderafdeling IV. OVERIGE UITGAVEN. 25 Sociale lasten.............ƒ 3 172 150 hiervan komt ten laste van de diverse codenummers 10 en 12.......... 3 172 150 zodat wordt uitgetrokken............. 28a Uitgaven betreffende afgesloten dienstjaren, waarvoor op het tijdstip der afsluiting van de dienst, waartoe zij behoorden, op de artikelen, ten laste waarvan zij bij tijdige verevening gebracht hadden moeten worden, de nodige gelden niet beschikbaar waren: a. personeelsuitgaven.........ƒ 87 200 b. algemene uitgaven......... 31 400 - / waardoor het artikel wordt verhoogd met ƒ 68 600. AFDELING III. HANDEL EN NIJVERHEID. Onderafdeling II. INDUSTRIE EN GROOTHANDEL. Paragraaf 1. Algemeen Beheer. 44 Personeelsuitgaven...........ƒ 1 059 700 waarvan komt ten laste van het Bureau van de Regeringscommissaris voor het Economische en Militaire Hulpprogramma . 150 000 zodat wordt uitgetrokken............. waardoor het artikel wordt verhoogd met ƒ 99 700. gelezen Nihil Nihil 118 600 909 700

Sluiten