Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Er moet een van het ziekenverblijf gescheiden apotheek aan boord zijn.

5. De ziekenverblijven moeten van afzonderlijke privaten zijn voorzien en zo zijn gebouwd, dat personen, die aan een besmettelijke ziekte lijden en personen, die met hen in aanraking zijn geweest, kunnen worden afgezonderd overeenkomstig de aard van de ziekte.

Artikel 17

Privaten en was- i. Artikel 49 van bijlage II is slechts van toepassing voor zoveel gelegenheden ef p assa gi ers worden vervoerd, voor wie vaste slaapplaatsen aanwezig zijn in afdelingen voor ten hoogste zes personen.

2. Voor de overige passagiers moeten voor elk 100-tal of gedeelte daarvan 3 privaten aanwezig zijn. Een voldoend aantal van deze privaten moet uitsluitend voor vrouwen bestemd zijn; geen privaten of waterplaatsen mogen zich bevinden in tussendekken of in het ruim.

3. De privaten en waterplaatsen moeten voldoende ruim en luchtig zijn en met waterdoorloop zodanig zijn ingericht, dat zij gemakkelijk kunnen worden schoongehouden.

4. Voor alle passagiers moet tussen de keerkringen gelegenheid bestaan zich dagelijks geheel te wassen, terwijl een voldoend aantal der wasgelegenheden uitsluitend voor vrouwelijke passagiers bestemd moet zijn.

HOOFDSTUK II Artikel 18

Toepassing Dit hoofdstuk is van toepassing op schepen, gebezigd voor het vervoer van grote aantallen passagiers, voor wie geen vaste slaapplaatsen aanwezig zijn, tussen havens in de volgende gebieden, of op de volgende reizen:

(a) De Caraïbische Zee, benevens een strook ter breedte van 30 zeemijlen aan de Noordzijde der Grote Antillen en aan de Noorden Oostzijde der Kleine Antillen en voor reizen in een gebied, g e ' legen ten Westen van de lijn Ragged Point (Barbados) naar de monding van de Surinamerivier, waarop de schepen zich niet verder dan 200 zeemijlen van het naastbijzijnde land verwijderen;

(b) Voor reizen langs de Westkust van Midden- en Zuid-Amerika tussen havens, niet noordelijker gelegen dan 13° Noorderbreedte en niet zuidelijker dan Coquimbo, waarop de schepen zich niet verder dan 200 zeemijlen van het naastbijzijnde land verwijderen;

(c) Voor reizen langs de Westkust van Afrika tussen haven s > niet noordelijker gelegen dan Kaap Blanco en niet zuidelijker da° Mossamedes, waarop de schepen zich niet verder dan 200 zeemijl en van het naastbijzijnde land verwijderen;

Sluiten