Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan de hand van de aldus verzamelde feiten wordt beoordeeld, of belanghebbende voldoet aan de in artikel 15 onder 1, gestelde eisen. Is dit niet het geval, dan wordt hij afgekeurd. Bestaat twijfel ten aanzien van de verschijnselen, van hun betekenis, of van de beoordeling van de feiten, dan verwijst men hem naar een scheidsrechter-oogheelkundige.

§ 5. Onderzoek van machinisten, machinist-stokers en niet-gediplomeerden, aan wie de wacht in de machinekamer kan worden opgedragen, bij volgende keuringen na voltooiing van het één en veertigste jaar.

Het onderzoek wordt verricht volgens de methoden, welke in § 1 voor de keuring van kapiteins en stuurlieden zijn voorgeschreven en voor zover niet nader omschreven, volgens methoden, als naar de stand van de wetenschap vereist.

De resultaten van het onderzoek worden aangetekend in de daarvoor aangewezen kolommen.

Aan de hand van de aldus verzamelde feiten wordt beoordeeld, of belanghebbende voldoet aan de in artikel 15, onder II gestelde eisen. Is dit niet het geval, dan wordt hij afgekeurd. Bestaat twijfel ten aanzien van de verschijnselen, van hun betekenis, of van de beoordeling van de feiten, dan verwijst men hem naar een scheidsrechter-oogheelkundige.

HOOFDSTUK III

Keuringen van het gehoororgaan

Artikel 17

Bij de keuringen van het gehoororgaan, bedoeld in de artikelen 1 en 2, gelden, zolang de belanghebbenden de leeftijd van één en veertig jaar nog niet hebben voltooid voor kapiteins, stuurlieden, machinisten, machinist-stokers en niet-gediplomeerden, aan wie de wacht aan dek of het houden van uitkijk dan wel de wacht in de machinekamer kan worden opgedragen, de volgende eisen: Eisen keuring gehoororgaan personen vóór voltooiing van het één en veertigste jaar

( a ) De gehoorscherpte moet zodanig zijn, dat fluisterend en van ter zijde gesproken woorden met elk oor afzonderlijk bij afsluiting van het andere oor, op een afstand van vier meter goed kunnen worden verstaan en nagezegd, dan wel, dat voor zover het machinisten, machinist-stokers en niet-gediplomeerden, aan wie de wacht in de machinekamer kan worden opgedragen, betreft, fluisterend en van ter zijde gesproken woorden met het ene oor, bij afsluiting van het andere oor, op een afstand van ten minste twee meter en met het andere oor op een afstand van ten minste zes meter goed kunnen worden verstaan en nagezegd.

(b) Geen belangrijke afwijking mag aanwezig zijn in de toestand van de uitwendige gehoorgang, van het middenoor of van het inwendige oor, noch een etterige afscheiding uit het oor.

Sluiten