Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

31

BESLUIT van 24 Januari 1953 tot vaststelling van het tijdstip, waarop de wet van 31 December 1952, Stb. 678, houdende nadere wijziging van de Schepenwet en het Schepenbesluit 1952, Stb. 679, in werking treden.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 Januari 1953, No. 352.177/J, Directoraat- Generaal van Scheepvaart;

Gelet op artikel II van de wet van 31 December 1952, Stb. 678, en artikel 159 van het Schepenbesluit 1952, Stb. 679;

Enig artikel. De wet van 31 December 1952, Stb. 678, houdende nadere wijziging van de Schepenwet en het Schepenbesluit 1952, Stb. 679, treden voor Nederland in werking met ingang van 26 Januari 1953.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 24 Januari 1953.

JULIANA.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

J. ALGERA.

Uitgegeven de dertigste Januari 1953.

De Minister van Justitie, L. A. DONKER.

32

BESLUIT van 17 Januari 1953 tot hernieuwde aanwijzing overeenkomstig artikel 157 van de hoger-onderwijswet van de afdeling gymnasium van het Nederlands Lyceum te ’s-Gravenhage.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 29 November 1952, No. 294602, afdeling Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs;

Gelet op artikel 157 van de hoger-onderwijswet;

De Raad van State gehoord (advies van 22 December 1952, No. 21);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister Va n 13 Januari 1953, No. 294602II, afdeling Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs;

Hebben goedgevonden en verstaan:

met ingang van 1 Januari 1953 de afdeling gymnasium van het Nederlands Lyceum te ’s-Gravenhage, uitgaande van de Vereniging „Het Nederlands Lyceum”, gevestigd aldaar, opnieuw voor een tijdvak van zes jaren aan te wijzen als bevoegd om, met inachtneming van de desbetreffende wettelijke voorschriften, aan de leerlingen van die afdeling, die het onderwijs tot aan het einde hebben bijgewoond, een getuigschrift van bekwaamheid tot universitaire studiën af te geven, dat met het getuigschrift, in artikel 11 van de hoger-onderwijswet vermeld, wordt gelijkgesteld.

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 17 Januari 1953.

JULIANA.

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,

J. CALS.

Uitgegeven de dertigste Januari 1953.

De Minister van Justitie, L. A. DONKER.

33

BESLUIT van 17 Januari 1953 tot hernieuwde aanwijzing overeenkomstig artikel 157 van de hoger-onderwijswet van het R.-K. gymnasium te Weert.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 29 November 1952, No. 294436, afdeling Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs;

Gelet op artikel 157 van de hoger-onderwijswet;

De Raad van State gehoord (advies van 22 December 1952, No. 20);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 13 Januari 1953, No. 294436 II, afdeling Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs;

Hebben goedgevonden en verstaan:

met ingang van 1 September 1953 het R.-K. gymnasium te Weert, uitgaande van de Vereniging „Bisschoppelijk College St. Jozef”, gevestigd aldaar, opnieuw voor een tijdvak van zes jaren aan te wijzen als bevoegd om, met inachtneming van de desbetreffende wettelijke voorschriften, aan de leerlingen, die het onderwijs tot aan het einde hebben bijgewoond, een getuigschrift van bekwaamheid tot universitaire studiën af te geven, dat met het getuigschrift, in artikel 11 van de hoger-onderwijswet vermeld, wordt gelijkgesteld.

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 17 Januari 1953.

JULIANA.

De Minister van Onderwijs, Kunsten

en Wetenschappen.

J. CALS.

Uitgegeven de dertigste Januari 1953.

De Minister van Justitie,

L. A. DONKER.

Sluiten