Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Restanten op hoofdstuk XI der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951

Art. Omschrijving Bedrag II. Kapitaalsuitgaven. Afdeling 11. Directie van de Landbouw. Onderafdeling 1. Algemene Zaken. 463 B Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst ƒ 200 000 Onderafdeling 11. Landbouwonderwijs. Paragraaf 2. Hoger onderwijs. B. Hogeschool. 466 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst 1 570 263 Paragraaf 3. Middelbaar onderwijs. G. Rijkstuinbouwwinterscholen en de daarmede in aard overeenkomende Rijkstuinbouwscholen. 468A Nieuw-, aan- en verbouw door benijddeling van de Rijksgebouwendienst ten behoeve van de Rijkstuinbouwwinterschool te Nijmegen...... 1 300 Onderafdeling III. Tuinbouw en Tuinbouwoiiderwijs. Paragraaf 2. Tuinbouwkundig onderzoek. 470 Bijdrage aan het Instituut voor Tuinbouwtechniek voor nieuwbouw en inrichting van kapitaalsgoederen . 200 000 471 Bijdrage aan liet Instituut voor Veredeling van Tuinboiiwgcwasscn voor nieuwbouw en inrichting van kapitaalsgoederen......... 1 200 622 473 Bijdrage aan het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek voor grondaankoop, nieuwbouw en inrichting . 94 550 Onderafdeling IV. Veeartsenijkundige Aangelegenheden. Paragraaf 3. Staatsveeartsenijkundig Onderzoekingsinstituut. 474 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst 121 420 (Zie artikel 474) Onderafdeling V. Veeteeltaangclcgenheden. Paragraaf 4. Rijksinstituut voor pluimveeteelt. 475A Nieuw-, aan- en verbouw door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst 50 285 Paragraaf 6. Rijkslandbouwproefstation te Maastricht. 476A Nieuw-, aan- en verbouw door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst 34 535

Posten van hoofdstuk XI der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952, waaraan de restanten worden toegevoegd Art. Omschrijving Bedrag II. Kapitaalsuitgaven. Afdeling II. Directie van de Landbouw. (nieuwe Onderafdeling I. Algemene Zaken. Paragraaf 1. Algemeen. graaf) 448B Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop (nieuwe van gronden en opstallen door beniiddeling van de Rijksgebouwendienst ƒ 200 000 Onderafdeling II. Landbouwonderwijs. Paragraaf 2. Hoger onderwijs. B. Hogeschool. 452 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst 1 570 263 Paragraaf 3. Middelbaar onderwijs. (nieuw onderdeel) G. Rijkstuinbouwwinterscholen en de daarmede in aard overeenkomende Rijkstuinbouwscholen. 454A Nieuw-, aan- en verbouw door bemidde(nieuwe ling van de Rijksgebouwendienst ten post) behoeve van de Rijkstuinbouwwinterschool te Nijmegen...... 1 300 Onderafdeling III. Tuinbouw en Tuinbou wonderwijs. Paragraaf 2. Tuinbouwkundig onderzoek. 455 Lening aan het Instituut voor Tuinbouwtechniek voor grondaankoop, kassenbouw, nieuwbouw en inrichting van kapitaalsgoederen en aanschaffingen . 200 000 456 Lening aan het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen voor nieuwbouw en inrichting van kapitaalsgoederen en aanschaffingen...... 1 200 622 458 Lening aan het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek voor nieuwbouw en aanschaffingen..... 94 550 Onderafdeling IV. Veeartsenijkundige Aangelegenheden. Paragraaf 3. Staatsveeartsenijkundig Onderzoekingsinstituut. 459 Aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst........... 100 000 459A Nieuw-, aan- en verbouw door bemidde(nieuwe post) ling van de Rijksgebouwendienst 21 420 Onderafdeling V. Veeteeltaangelegenheden. (nieuwe Paragraaf 4. Rijksinstituut voor pluimgraaf) veeteelt. 461A Nieuw-, aan- en verbouw door bemidde(nieuwe post) ling van de Rijksgebouwendienst . 50 285 (nieuwe Paragraaf 6. Rijkslandbouwproefstation 'graaf) te Maastricht. 461B Nieuw-, aan- en verbouw door bemidde(nieuwe post) ling van de Rijksgebouwendienst . . 34 535

Sluiten