Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TABEL GV 5

Hulptabel voor de bepaling van de maandsalarissen van onderwijzers in de verschillende klassen van gemeenten (in guldens)

le klasse volgens tabel G V 1, 2, 3 en 4 2e klasse 3e/4e klasse le klasse volgens tabel G V 1, 2, 3 en 4 2e klasse 3e/4e klasse 180 173 166 480 461 442 190 183 175 490 471 451 200 192 184 500 480 460 210 202 194 510 490 470 220 212 203 520 500 479 230 221 212 530 509 488 240 231 221 540 519 497 250 240 230 550 528 506 260 250 240 560 538 516 270 260 249 570 548 525 280 269 258 580 557 534 290 279 267 590 567 543 300 288 276 600 576 552 310 298 286 610 586 562 320 308 295 620 596 571 330 317 304 630 605 580 340 327 313 640 615 589 350 336 322 650 624 598 360 346 332 660 634 608 370 356 341 670 644 617 380 365 350 680 653 626 390 375 359 400 384 368 Gegaranc . leerschoolmarge: 410 394 378 25,24,— 22,50 420 404 387 42,50 40,50 38,50 430 413 396 440 423 405 450 432 414 460 442 424 470 452 433

TABEL GV6

Minimumsalaris per jaar voor elk wekelijks lesuur van zestig minuten van de in de artikelen 31 en 89, vijfde lid, laatste volzin, der Lager-onderwijswet 1920 bedoelde onderwijzers

Vak Bevoegdheid Werkzaam aan een school voor g.l.o. en v.g.l.o. u.l.o. h. (zingen) ƒ 97,— / HO,i. (tekenen) de lagere akte voor dat vak. de middelbare akte voor 97,— 110,— j. (lichamelijkedat vak........ uitsluitend de akte voor het lil,— 125,— oefening) vak j (L.-o.wet 1878) . . de akte als onderwijzer met de bevoegdheid voor het 80,— 80,— vak j (L.-o.wet 1878) . . de akte voor het vak s(L.-o. 97,— 97,— wet 1878)....... de middelbare akte voor het 104,— 115,— k. (nuttige handvak lichamelijke oefening uitsluitend de akte voor het 111,— 125,— werken voor meisjes) vak k ......... de akte voor het vak k en de 80,— 80,— akte als onderwijzeres . . de akte voor het vak u of de akte voor het vak /(L.-o.97, 97,— wet 1878)....... de akte Na of de akte Ns, uitgereikt volgens de voor schriften van de Nijver97,— 110,— heidsonderwijswet . . . 104,— 115,— /. (franse taal) m. (duitse taal) n. (engelse taal) de lagere akte voor dat vak de middelbare akte voor dat 97,110,— o. (wiskunde) dat vak........ Hl,— 125,— p. (handelskennis) q. (alg. geschiedenis) r. (handenarbeid) 97,110,— s. (landbouwkunde) t. (tuinbouwkunde) «. (vrouwelijke handwerken) 97,— 110,— v. (huishoudkunde) 97,110,—

De vorenstaande bedragen gelden voor de onderwijzers, werkzaam in een gemeente der le klasse. Voor hen, die werkzaam zijn in een gemeente, behorende tot een andere klasse, gelden de navolgende bedragen:

le klasse 2e klasse 3e/4e klasse gemeente gemeente gemeente f 80,— ƒ 77,— ƒ 74,97,— 94.— 90,— 104,— 100,— 96,— 110,— 106,— 102,— 111,— 107,— 102,— 115,— 111,— 106,— 125,— 120,— 115,—

Sluiten