Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Restanten op hoofdstuk VIII A der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952. Art. Omschrijving Bedrag 181 Onderafdeling VI. Diensten, wapens of instellingen, welke afzonderlijk zijn geraamd. Paragraaf 1. Koninklijke Marechaussee. Huisvesting.......... 2 764 234 182 Paragraaf 3. Koninklijke Landmacht Nieuw-Guinea. Nieuwbouw ten behoeve van de Koninklijke Landmacht Nieuw-Guinea . . 1 047 318 183 Afdeling IV. Luchtmacht. Onderafdeling II. Huisvestingskosten, bureaukosten en reiskosten. Paragraaf 1. Huisvestingskosten. Nieuw-, aan- en verbouw van, alsmede belangrijke voorzieningen aan gebouwen, kampen, barakken, werken en terreinen, benevens aankopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van gebouwen en terreinen c.a. . 27 487 546 184b Afdeling V. Gezamenlijke uitgaven van leger en luchtmacht. Internationale verplichtingen in verband met infrastructuur....... 22 684 266

Posten van hoofdstuk VIII A der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1953, waaraan de restanten worden toegevoegd. Art. Omschrijving Bedrag , ï • ; 187 Onderafdeling VI. Diensten, wapens of instellingen, welke afzonderlijk zijn geraamd. Paragraaf 1. Koninklijke Marechaussee. Huisvesting.......... 2 764 234 188 Paragraaf 3. Koninklijke Landmacht Nieuw-Guinea. Nieuwbouw ten behoeve van de Koninklijke Landmacht Nieuw-Guinea 1 047 318 189 Afdeling IV. Luchtmacht. Onderafdeling 11. Huisvestingskosten, bureaukosten en reiskosten. Paragraaf 1. Huisvestingskosten. Nieuw-, aan- en verbouw van, alsmede belangrijke voorzieningen aan gebouwen, kampen, barakken, werken en terreinen, benevens aankopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van gebouwen en terreinen c.a. . 27 487 546 191 Afdeling V. Gezamenlijke uitgaven van leger en luchtmacht. Internationale verplichtingen in verband met infrastructuur....... 22 684 266

Ten gevolge van vorenstaande overbrenging van restanten wordt; in hoofdstuk VIII A dienstjaar 1952: verminderd met: en mitsdien gebracht op: de Gewone dienst . ƒ 849 643 379 ƒ 797 257 489 de Buitengewone dienst II. Kapitaalsuitgaven . . . 105 531 708 138 553 517 Gewone dienst A. Ministerie. Afdeling I. Afdeling I...... Onderafdeling I . . . . 288 992 288 992 18 148 435 16 659 635 B. Militaire uitgaven. Afdeling lil. Afdeling III..... . 718738 151 543 729 909 Onderafdeling II. Onderafdeling II ... . Paragraaf 1..... Paragraaf 2 ..... 4 532 341 4 009 133 523 208 37 907 802 22 156 210 4 277 492 Onderafdeling III. Onderafdeling III ... . 20 050 514 101 772 945 Paragraaf 1. Paragraaf 1 ...... A......... B....... C....... . 19 755 685 . 17 768 849 169 883 94 252 445 83 310 919 656 189 10 285 337 Paragraaf 2. Paragraaf 2 ...... A...... Paragraaf 3 ...... 270 129 24 700 3 415 484 3 414 484 4 105 016

n. in hoofdstuk VIII A dienstjaar 1953: verhoogd met: en mitsdien gebracht op: de Gewone dienst . . .ƒ849 643 379 ƒ 1 863 580 779 de Buitengewone dienst II. Kapitaalsuitgaven . . . 105 531 708 252 488 508 Gewone dienst A. Ministerie. Afdeling I. Afdeling I....... Onderafdeling I..... 288 992 288 992 21 142 292 18 968 292 B. Militaire uitgaven. Afdeling lil. Afdeling III...... . 718 738 151 1 432 682 951 Onderafdeling 11. Onderafdeling II..... Paragraaf 1...... Paragraaf 2 ...... 4 532 341 4 009 133 523 208 50 314 741 31 702 933 6 065 808 Onderafdeling III. Onderafdeling III . . . . . 20 050 514 111 637 814 Paragraaf 1. Paragraaf 1...... A.......... B.......... C.......... 19 755 685 . 17 768 849 169 883 1 816 953 102 845 085 88 339 649 755 083 13 750 353 Paragraaf 2. Paragraaf 2...... A.......... Paragraaf 3 ...... 270 129 270 129 24 700 4 074 029 3 933 529 4 718 700

Sluiten