is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 336-360, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

344

Besluit van 20 juni 1978, houdende overboeking van restanten van hoofdstuk VII van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1976 op hoofdstuk VII van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1977 (Departement van Binnenlandse Zaken)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 14 februari 1978, nr. CBW 78/U194, Hoofdafdeling Financiële en Economische Zaken, Bureau Begrotingszaken;

Gelet op de wet van 10 december 1975, Stb. 718, tot vaststelling van hoofdstuk VII van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1976;

Gelet op artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259); Gezien het rapport van Onze Minister van Firranciën dd. 19 juni 1978, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Dfrectie Begrotingszaken, nr. 478-1206;

Hebben goedgevonden en verstaan:

De op de bij dit besluit behorende staat vermelde restanten op de artikelen van hoofdstuk VII van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1976 toe te voegen aan de daarnevens aangegeven artikelen van hoofdstuk VII van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1977, vastgesteld bij de wet van 10 februari 1977, Stb. 86.

Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk, 20 juni 1978

Juliana

De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

De Minister van Financiën, F. H. J. J. Andriessen

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 1978

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

' Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 juni 1978, Stb. 308. 2 Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 22 mei 1978, Stb. 311.