is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 336-360, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vanaf de zuidoosthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Westwoud, sectie A, nr. 3, volgt de gemeentegrens een rechte lijn tussen die zuidoosthoeken de noordoosthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Westwoud, sectie A, nr. 737, daarbij doorsnijdende de percelen van die gemeente en sectie, nrs. 3,8,11,470,22,25,31,37, 1013, 856, 53, 56, 62, 68, 545, 78, 82, 86, 90, 100,107, 113, 114, 117, 122, 124, 127, 948 en 949.

Hierna volgt de nieuwe gemeentegrens de noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Westwoud, sectie A, nr. 737 tot het punt, waar de percelen van laatstgenoemde gemeente en sectie, nrs. 949 en 737 en sectie C, nr. 808 tezamen komen. Vanaf dat punt wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door een denkbeeldige rechte lijn, gaande in ongeveer zuidwestelijke richting, tussen laatstbedoeld punten het punt, waar de percelen, kadastraal bekend gemeente Westwoud, sectie C, nrs. 240, 646 en 243 tezamen komen, daarbij doorsnijdende de percelen, kadastraal bekend gemeente Westwou d, sectie C, n rs. 808,797,6,767,14,784,730,731,733, 735, 39, 42,47,48,49, 52, 58,70,72, 548, 83, 86,88, 595, 806, 786, 522,129, 130, 132, 553, 707, 750, 166, 167, 172, 178, 171, 182, 183, 198, 723, 201,759, 760, 218, 217, 231, 232, 235, 241 en 240.

Vervolgens volgt de nieuwe gemeentegrens de bestaande grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Westwoud, sectie C, nrs. 646 en 645 enerzijds en nr. 243 anderzijds tot het punt, waar de percelen van die gemeente en sectie, nrs. 645, 243 en 247 tezamen komen. Hierna volgt de grens een denkbeeldige rechte lijn, liggende in het in westelijke richting verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Westwoud, sectie C, nrs. 645 en 243 tot het punt, waar de grens tussen de op te heffen gemeenten Westwoud en Zwaag wordt bereikt, daarbij doorsnijdende het perceel, kadastraal bekend gemeente Westwoud, sectie C, nr. 247. De gemeentegrens van Bangert volgt hierna in algemeen zuidoostelijke en zuidwestelijke richting de grens tussen de op te heffen gemeenten Zwaag en Westwoud en tussen de op te heffen gemeenten Zwaag en Blokkertot het punt, waar het in ongeveer noordwestelijke richting verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Blokker, sectie C, nrs. 1333 en 1363 de grens van de op te heffen gemeente Zwaag snijdt. Vanaf dat snijpunt volgt de grens in ongeveerzuidoostelijke richting vorenbedoeld verlengde tot het punt, waarde percelen, kadastraal bekend gemeente Blokker, sectie C, nrs. 1333,1363en 1440tezamen komen,daarbijdoorsnijdende laatstgenoemd perceel. Hierna wordt de gemeentegrens gevormd door de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Blokker, sectieC, nrs. 1333 en 17 enerzijds en nr. 1363 anderzijds tot de zuidhoek van laatstgenoemd perceel. Vanaf die zuidhoek volgt de gemeentegrens een denkbeeldige rechte lijn, lopende tot de noordwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Blokker, sectie C, nr. 1293, daarbij doorsnijdende het perceel van die gemeente en sectie, nr. 1611. Vervolgens wordt de gemeentegrens van Bangert gevormd door de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Blokker, sectie C,nrs. 1293en 1755enerzijdsen de nrs. 26,380en 1757anderzijdstot de oosthoek en van laatstvermeld perceel. Hierna volgt de gemeentegrens een denkbeeldige rechte lijn tussen laatstbedoelde oosthoek en de noordhoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Blokker, sectie C, nr. 191, daarbij doorsnijdende het perceel, kadastraal bekend gemeente Blokker, sectie C, nr. 1592. Vervolgens volgt de gemeentegrens in ongeveer zuidoostelijke richting de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Blokker, sectie C, nrs. 191 en 769 enerzijds en de nrs. 1690 en 1796 anderzijds tot de zuidwesthoek van laatstgenoemd perceel. Vanaf die zuidwesthoek volgt de gemeentegrens van Bangert een denkbeeldige rechte lijn tot de noordoosthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Blokker, sectie C, nr. 1477, daarbij doorsnijdende het perceel van die gemeente en sectie, nr. 1328. Vervolgens volgt de gemeentegrens de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Blokker, sectie C, nrs. 1328 en 1788 enerzijds en de percelen van die gemeente en sectie, nrs. 1477, 1769, 1811 en 1675 anderzijds tot de zuidhoek van laatstgenoemd perceel. Hierna volgt de grens in