is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 336-360, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. van de op te heffen gemeenten Blokker, Hoorn en Zwaag over naar de nieuwe gemeente Hoorn; c. van de op te heffen gemeenten Abbekerk, Midwoud, Opperdoes, Sijbekarspel en Twisk over naar de nieuwe gemeente Noorder-Koggenland; d. van de op te heffen gemeenten Hensbroek en Obdam over naar de nieuwe gemeente Obdam; e. van de op te heffen gemeenten Hoogwoud en Opmeer over naar de nieuwe gemeente Opmeer; f. van de op te heffen gemeenten Bovenkarspel en Grootebroek over naar de nieuwe gemeente Stede Broec; g. van de op te heffen gemeente Wervershoof over naar de nieuwe gemeente Wervershoof; h. van de op te heffen gemeenten Avenhorn, Berkhout, Oudendijken Ursem over naar de nieuwe gemeente Wester-Koggenland; i. van de op te heffen gemeenten Nibbixwoud en Wognum over naar de nieuwe gemeente Wognum, zonder dat daarvoor een nadere akte wordt gevorderd. 2. Alle rechten en verplichtingen van een gemeente, betrekking hebbende op overgaand gebied, gaan op de datum van herindeling over op de gemeente waaraan dat gebied wordt toegevoegd, zonder dat daarvoor een nadere akte wordt gevorderd. 3. Ten aanzien van de in het eerste en tweede lid begrepen onroerende zaken zal verandering in de tenaamstelling in de kadastrale legger plaats hebben. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland doen de daartoe nodige opgave aan de desbetreffende hypotheekbewaarder.

Artikel 13

Wettelijke procedures en rechtsgedingen waarbij een gemeente van welke gebied overgaat, betrokken is, worden met ingang van de datum van herindeling voortgezet door of tegen de gemeente waaraan dat gebied wordt toegevoegd, voorzover krachtens het in het eerste en tweede lid van artikel 12 bepaalde de in deze leden bedoelde rechten en verplichtingen op die gemeente overgaan. Ten aanzien van de rechtsgedingen is het bepaalde in de artikelen 254—262 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14

1. Met ingang van de datum van herindeling wordt het comptabel beheer a. van de op te heffen gemeenten Hoogkarspel en Westwoud voortgezet door de bevoegde organen van de nieuwe gemeente Bangert; b. van de op te heffen gemeenten Blokker, Hoorn en Zwaag voortgezet door de bevoegde organen van de nieuwe gemeente Hoorn; c. van de op te heffen gemeenten Abbekerk, Midwoud, Opperdoes, Sijbekarspel en Twisk voortgezet door de bevoegde organen van de nieuwe gemeente Noorder-Koggenland; d. van de op te heffen gemeenten Hensbroek en Obdam voortgezet door de bevoegde organen van de nieuwe gemeente Obdam; e. van de op te heffen gemeenten Hoogwoud en Opmeer voortgezet door de bevoegde organen van de nieuwe gemeente Opmeer; f. van de op te heffen gemeenten Bovenkarspel en Grootebroek voortgezet door de bevoegde organen van de nieuwe gemeente Stede Broec; g. van de op te heffen gemeente Wervershoof voortgezet door de bevoegde organen van de nieuwe gemeente Wervershoof; h. van de op te heffen gemeenten Avenhorn, Berkhout, Oudendijk en Ursem voortgezet door de bevoegde organen van de nieuwe gemeente WesterKoggenland; i. van de op te heffen gemeenten Nibbixwoud en Wognum voortgezet door de bevoegde organen van de nieuwe gemeente Wognum.