is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 336-360, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

359

Besluit van 16 juni 1978, houdende toevoeging aan hoofdstuk XVI (Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978 van bedragen, welke op hoofdstuk XVI (Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1977 onbesteed blijven en waarvoor schriftelijk verplichtingen zijn aangegaan

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 31 mei 1978, Centrale Hoofdafdeling Financiële en Economische Zaken, nr. U 34765;

Gelet op de wet van 12 april 1978, Stb. 246, tot vaststelling van hoofdstuk XVI (Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978;

Gelet op artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976;

Gezien het rapport van Onze Minister van Financiën van 12 juni 1978, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Directie Begrotingszaken, nr. 478-2962;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Aan de artikelen van hoofdstuk XVI (Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978, vermeld op de bij dit besluit behorende staat, worden toegevoegd de daarbij aangegeven bedragen, welke op de overeenkomstige artikelen van hoofdstuk XVI (Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1977 (vastgesteld bij de wet van 6 april 1977, Stb. 225) onbesteed blijven en waarvoor schriftelijk verplichtingen zijn aangegaan.

Onze Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 16 juni 1978

Juliana

De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, M. Gardeniers-Berendsen

Uitgegeven de elfde juli 1978

De Minister van Justitie, J. de Ruiter