is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 336-360, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk XVI (Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978 waaraan de bedragen worden toegevoegd

Artikel Omschrijving Bij AFDELING IV. MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 12 891 800 Onderafdeling I. Algemene leiding 4 406 900 151 Onderzoek en studie 2 176 700 152 Subsidies voor bevordering van deskundigheid 538 400 156 Subsidies en overige uitgaven voor het emancipatiewerk 1 691 800 Onderafdeling II. Sociaal-cultureel werk 4 788 800 164 Subsidies in investeringen voor accommodaties jeugd- en jongerenwerk 2 915 100 167 Ontwikkelingsprojecten en experimenten sociaal-cultureel werk 276 100 169 Materieel Bijzonder jeugdwerk in internaatsverband 100 000 177 Experimenten permanente educatie 897 600 178 Subsidies en overige uitgaven voor diverse vormen van opbouwwerk 600 000 Onderafdeling III. Culturele minderheden 3 696 100 181 Rijksbijdragen, subsidies en overige uitgaven voor woonwagencentra en woonwagenwerk 600 000 183 Eerste opvang van asielgerechtigden (vluchtelingen) 2 163 600 184 Bijzondere uitgaven in verband met het gecoördineerd beleid voor migranten (ICBM) 932 500 AFDELING V. BIJSTANDSZAKEN 4 327 200 213 Onderzoek en voorlichting 4 327 200

Artikelen van hoofdstuk XVI (Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1977 waarop de bedragen onbesteed blijven

Artikel Omschrijving Bedrag 168 Subsidies ten behoeve van de bevordering van onderzoek en studie op het gebied van de maatschappelijke ontwikkeling 2176 700 169 Subsidies ten behoeve van de bevordering van deskundigheid op het gebied van de maatschappelijke ontwikkeling 538 400 35 Kosten Emancipatiewerk 1 691 800 176 Subsidies en voorschotten in investeringen ten behoeve van accommodaties voor jeugd- en jongerenwerk 2 915 100 180 Ontwikkelingsprojecten en experimenten op het gebied van sociaalcultureel werk 276 100 182 Materiële uitgaven 100 000 191 Experimenten permanente educatie 897 600 192 Subsidies en overige uitgaven voor diverse vormen van opbouwwerk 600 000 195 Rijksbijdragen, subsidies en overige uitgaven ten behoeve van woonwagencentra en woonwagenwerk 600 000 196a Kosten eerste opvang van asielgerechtigden (vluchtelingen) 2 163 600 197 Bijzondere uitgaven in verband met het gecoördineerd beleid voor migranten (ICBM) 932 500 225 Subsidies en kosten in verband met onderzoek en voorlichting omtrent bijstandsverlening 4 327 200

Behoort bij Koninklijk besluit van 16 juni 1978, Stb. 359

Mij bekend, De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, M. Gardeniers-Berendsen