is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 361-400, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage III

Behorende bij het Bezoldigingsreglement politie 1958 bevattende

De salarisschalen van de bijzondere ambtenaren van rijkspolitie in guldens per maand met salarisanciënniteit in jaren, met ingang van de datum zoals in de betreffende kolom is aangegeven.

Schaal 1

rijksrechercheur

Sal. anc. m.i.v. 1-4-1977 m.i.v. 1-8-1977 0 2975 3089 1 3031 3147 2 3087 3205 3 3139 3259 4 3191 3313 5 3243 3367 6 3295 3421 7 3347 3476 8 3400 3531 9 3454 3586 10 3507 3641 11 3561 3697 12 3615 3753 13 3669 3809

Schaal 2

inspecteur der rijksrecherche

Sal. anc. m.i.v. m.i.v. 1-4-1977 1-8-1977 0 2564 2662 1 2662 2762 2 2760 2865 3 2858 2968 4 2958 3071 5 3058 3175 6 3158 3279 7 3258 3383 8 3358 3487 9 3458 3591 10 3561 3697 11 3651 3790 12 3740 3882 13 3829 3975 14 3918 4067 15 4007 4160

Schaal 3

inspecteur der rijksrecherche 1e klasse

Sal. anc. m.i.v. m.i.v. 1-4-1977 1-8-1977 0 3358 3487 1 3458 3591 2 3561 3697 3 3651 3790 4 3740 3882 5 3829 3975 6 3918 4067 7 4007 4160 8 4096 4253 9 4185 4346 10 4269 4433 11 4354 4520

Schaal 4

commissaris van rijkspolitie

Sal. anc. m.i.v. 1-4-1977 m.i.v. 1-8-1977 0 4071 4227 1 4194 4354 2 4320 4485 3 4447 4616 4 4563 4737 5 4679 4859 6 4826 5012 7 4974 5164

Schaal 5

waterschout

Sal. anc. m.i.v. m.i.v. 1-4-1977 1-8-1977 0 4071 4227 1 4194 4354 2 4320 4485 3 4447 4616 4 4563 4737 5 4679 4859 6 4826 5012 1 ' 4974 5164 8' 5120 5316

1 De salarisanciënniteit van 7 en 8 jaar is uitsluitend bereikbaar voor de waterschout te Rotterdam.

Schaal 6

commissaris van rijkspolitie Ie klasse

Sal. anc. m.i.v. m.i.v. 1-4-1977 1-8-1977 0 4974 5164 1 5120 5316 2 5270 5471 3 5439 5646 4 5611 5825 5 5784 6005 6 5957 6185

Behoort bij Koninklijk besluit van 4 juli 1978, Stb. 398.

Ons bekend,

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel