is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 401-451, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk XII (Departement van Verkeer en Waterstaat) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978 waaraan de bedragen worden toegevoegd

Artikel en omschrijving Bij 122 Bijdragen aan het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 160 000 Onderafdeling VI. Nationaal Luchten Ruimtevaart Laboratorium 10 007 000 124 Extra subsidie aan de Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium te Amsterdam voor investeringen 7 000 126 Extra subsidie aan de Stichting Nationaal Lucht-en Ruimtevaart Laboratorium te Amsterdam voor de bouw van een lagesnelheids-windtunnel (D.N.W.) 10 000 000 AFDELING VI. KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT 1 200 000 Onderafdeling I. Algemeen beheer 1 200 000 129 Materieel 1 200 000 AFDELING VIL WATERSTAAT 347 828 000 Onderafdeling III. Uitgaven van algemene aard 13 334 000 150 Bijdragen en vergoedingen 124 000 151 Civiele verdedigingsvoorbereiding 4 000 000 153 Uitkeringen terzake van overneming in beheer en onderhoud van rijkswerken door anderen 2 830 000 154 Interdepartementale Coördinatie Commissie Noordzee Aangelegenheden (ICONA) 1 500 000 156 Vaartuigen 3 280 000 162 Uitgaven ten behoeve van de toekomstige beheerder van de buisleidingstraat PernisKlundert-België/Zeeland 1 600 000 Onderafdeling IV. Scheepvaartwegen en havens 62 350 000 A. Rijkswerken 163 Onderhoud en verbetering van scheepvaartwegen en havens 5 000 000 164 Aanleg en verbetering van scheepvaartwegen en havens 51 100 000 B. Bijdragen 165 Bijdragen aan lagere publiekrechtelijke lichamen 6 250 000

Artikelen van hoofdstuk XII (Departement van Verkeer en Waterstaat) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1977 waarop de bedragen onbesteed blijven

Artikel en omschrijving Bedrag 125 Bijdragen in de kosten van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 160 000 127 Extra subsidie aan de Stichting Nationaal Lucht-en Ruimtevaart Laboratorium te Amsterdam voor investeringen 7 000 129 Extra subsidie aan de Stichting Nationaal Lucht-en Ruimtevaart Laboratorium te Amsterdam voor de bouw van een lagesnelheidswindtunnel (D.N.W.) 10 000 000 132 Materiële uitgaven 1 200 000 154 Bijdragen en vergoedingen 124 000 155 Kosten civiele verdedigingsvoorbereiding voor 1977 en afgesloten dienstjaren 4 000 000 157 Uitkeringen terzake van overneming in beheer en onderhoud van rijkswerken door anderen 2 830 000 159 Kosten van de Stuurgroep Noordzeeeilanden en Terminals 1 500 000 209 Aanschaffing van vaartuigen ten behoeve van de Rijkswaterstaat 3 280 000 214 Uitgaven ten behoeve van de toekomstige beheerder van de buisleidingstraat PernisKlundert-België/Zeeland 1 600 000 160 Onderhoud en verbetering van scheepvaartwegen en havens 5 000 000 216 Scheepvaartwegen en havens 51 100 000 161 Uitkeringen, bijdragen, vergoedingen en voorschotten 6 250 000