is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 401-451, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad

van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

438

Wet van 17augustus 1978, houdende naturalisatie van Aktan, llyas en 26 anderen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Aktan, llyas en 26 anderen, die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging, voor zoveel nodig, van de bewijsstukken bedoeld in artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892,268);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan:

1 »• Aktan, llyas, geboren te Bati Köyö (Turkije) 1 september 1949, wonende te Hengelo (Overijssel), met bepaling dat de spelling van verzoekers voornaam wordt vastgesteld als «llyas»; 2 Aktas, Zekiye, geboren te Midyat (Turkije) 10 februari 1954, echtgenote van Aktan, llyas; 3 von Amelen, Franz Wolfgang, geboren te Mönchengladbach (Bondsrepubliek Duitsland) 6 februari 1942, wonende te Roermond (Limburg); 4 Belkasmi, Ahmed Mohamed Abdeselam, geboren te Beni Said (Marokko) 9 december 1946, wonende te Rotterdam (Zuid-Holland); 5 Ben Ameur, Abdellaziz, geboren te Casablanca (Marokko) 16 maart 1947, wonende te Rotterdam (Zuid-Holland), met bepaling dat de spelling van verzoekers geslachtsnaam wordt vastgesteld als «Benameur»; 6 Bilger, Ulrich, geboren te Hanau (Bondsrepubliek Duitsland) 3 november 1945, wonende te Utrecht (Utrecht);