is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 452-500, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H

Na de aanduiding van de post van het tarief «ex 62.03» en de daarbij behorende omschrijving van de goederen wordt ingevoegd:

ex 62.04 Tenten en kampeerartikelen ex 62.05 Andere geconfectioneerde artikelen van weefsel, patronen voor kleding daaronder begrepen, met uitzondering van dweilen, vaatdoeken, stofdoeken en poetsdoeken

I

De aanduiding van de post van het tarief «ex 92.11» en de daarbij behorende omschrijving van de goederen vervalt.

ARTIKEL II

1. Dit besluit kan worden aangehaald als: Eenendertigste wijzigingsbesluit In- en uitvoerbesluit industriële goederen 1963. 2. Het treedt in werking met ingang van de dag, liggende twee maanden en één dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 12 september 1978

Juliana

De Staatssecretaris van Economische Zaken, K. H. Beyen

Uitgegeven de achtentwintigste september 1978

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

' Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 8 juni 1978, Stb, 341.