is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 501-549, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Restanten op hoofdstuk XIII van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1976

Artikel Omschrijving Bedrag 77d Uitgaven ten behoeve van onderzoek en ontwikkelingswerk op energiegebied 23 090 000 79 Uitgaven ter stimulering van ontwikkelingsactiviteiten op kernenergetisch gebied 1 409 000 86 Uitgaven en voorschotten ten behoeve van de mijnindustrie 91 360 000 87 Financiering van de Domaniale Mijn Maatschappij n.v. 1 500 000 ,90a Uitgaven in verband met onderzoek ter ontwikkeling van alternatieve energiebronnen anders dan kernenergie 85 000 TITEL B. BUITENGEWONE DIENST AFDELING VI. ENERGIEVOORZIENING Onderafdeling 1. Algemeen beheer 113 Bijdrage aan het EnergieonderzoekCentrum Nederland in de financiering van de bouw en inrichting van een kernreactorcentrum in Nederland 2 299 000 115 Financiering investeringskosten ontwikkeling ultra-centrifugeprocédé 62 985 000

Posten van hoofdstuk XIII van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1977, waaraan de restanten worden toegevoegd

Artikel Omschrijving Bedrag 85 Uitgaven ten behoeve van onderzoek en ontwikkelingswerk op energiegebied 23 090 000 91 Uitgaven ter stimulering van ontwikkelingsactiviteiten op kernenergetisch gebied 1 409 000 98 Uitgaven en voorschotten ten behoeve van de mijnindustrie 91 360 000 99 Financiering van de Domaniale Mijn Maatschappij n.v. 1 500 000 103 Uitgaven in verband met onderzoek ter ontwikkeling van alternatieve energiebronnen anders dan kernenergie 85 000 TITEL B. BUITENGEWONE DIENST AFDELING VI. ENERGIEVOORZIENING Onderafdeling 1. Algemeen beheer 126 Bijdrage aan het EnergieonderzoekCentrum Nederland in de financiering van de bouw en inrichting van een kernreactorcentrum in Nederland 2 299 000 130 Financiering investeringskosten ontwikkeling ultra-centrifugeprocédé 62 985 000