is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 550-600, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

566

Wet van 2 november 1978 tot wijziging van hoofdstuk X (Departement van Defensie) van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1976

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzakelijkheid is gebleken van een wijziging van hoofdstuk X (Departement van Defensie) van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1976, vastgesteld bij de wet van 25 maart 1976, Stb. 198;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Hoofdstuk X van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1976 wordt als volgt gewijzigd: