is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 601-650, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

621

Rijkswet van 29 november 1978, houdende naturalisatie van Baptiste, Marva Stanilia en 24 anderen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Baptiste, Marva Stanilia en 24 anderen, die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging, voor zoveel nodig, van de bewijsstukken bedoeld in artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan:

1 Baptiste, Marva Stanilia, geboren op Aruba (Nederlandse Antillen) 17 mei 1951, wonende op Aruba (Nederlandse Antillen); 2 Bonalair, Antoni Rémy, geboren te Saint-Claude (Guadeloupe) 10 mei 1917, wonende op Sint Maarten (Nederlandse Antillen); 3 Caetano do Rego, José, geboren te Ribeira Seca (Azoren) 25 januari 1931, wonende op Curagao (Nederlandse Antillen); 4 Carter, Abraham, geboren op Anguilla (Verenigd Koninkrijk) 9 februari 1925, wonende op Sint Maarten (Nederlandse Antillen); 5 Brooks, Lovisate Elefine, Benjamin, geboren op Anguilla (Verenigd Koninkrijk) 1 april 1920, echtgenote van Carter, Abraham; 6 Celedón, Mercedes Leticia, geboren te Riohacha (Columbia) 5 augustus 1926, wonende op Aruba (Nederlandse Antillen);