is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 601-650, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

635

Besluit van 6 december 1978, houdende toepassing van artikel 6 van de Wet beperking cadeaustelsel 1977 (Stb. 659)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp, van 6 november 1978, no. 678/1157 W.J.A.;

Gelet op artikel 6 van de Wet beperking cadeaustelsel 1977 (Stb. 659); De Raad van State gehoord (advies van 22 november 1978, no. 23);

Gezien het nader rapport van voornoemde Staatssecretaris van 30 november 1978, no. 678/1254 W.J.A.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Als groep van personen, die voor de toepassing van artikel 4, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Wet beperking cadeaustelsel 1977 (Stb. 659) met wederverkopers worden gelijkgesteld, worden aangewezen degenen, die van het verstrekken van logies of van maaltijden, spijzen of dranken voor verbruik ter plaatse, gepaard gaande met dienstverlening, hun bedrijf maken.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1979.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 6 december 1978

Juliana

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp

Uitgegeven de eenentwintigste december 1978

De Minister van Justitie a.i., H. Wiegel