is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 651-700, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 3

1. De Nederlandsche Bank N.V. houdt ter uitvoering van de taak, haar in artikel 9, eerste lid, van de Bankwet 1948 opgelegd, toezicht op de in artikel 1, eerste lid, bedoelde ondernemingen en instellingen en de in artikel 1, tweede lid, bedoelde groepen van onderling verbonden ondernemingen en instellingen. 2. Het toezicht, bedoeld in het eerste lid, eindigt twee jaar na het tijdstip, waarop de onderneming of instelling of groep van ondernemingen en instellingen niet meer voldoet aan de in artikel 2 gestelde voorwaarde, tenzij de Bank deze termijn verkort.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip, waarop de Wet toezicht kredietwezen in werking treedt.

Lasten en bevelen, dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 21 december 1978

Juliana

De Minister van Financiën, F. H. J. J. Andriessen

Uitgegeven de achtentwintigste december 1978

De Minister van Justitie a.i.. Van Agt