is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 651-700, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage IIB

behorende bij het Bezoldigingsreglement politie 1958, bevattende de salarisschalen van de korpschefs van gemeentepolitie in guldens per maand met salarisanciënniteit in jaren (met ingang van 1 januari 1978),

Schaal 1 ambtenaar 2e klasse (hoofdinspecteur) Sal. anc. 0 3933 1 4026 2 4119 3 4212 4 4307 5 4402 6 4491 7 4580 8 4669 9 4750 10 4831 11 4914 12 5016 Schaal 2 ambtenaar 2e klasse (hoofdinspecteur) Sal. anc. 0 4402 1 4491 2 4580 3 4669 4 4750 5 4831 6 4914 7 5016 8 5119 9 5222 10 5325 11 5429 Schaal 3 ambtenaar 1e klasse (hoofdinspecteur) Sal. anc. 0 4411 1 4544 2 4677 3 4799 4 4921 5 5076 6 5231 7 5385 8 5542 9 5720

Schaal 4 ambtenaar 1e klasse (commissaris/hoofdinsp.) Sal. anc. 0 4411 1 4544 2 4677 3 4799 4 4921 5 5076 6 5231 7 5385 8 5542 9 5720 10 5945 Schaal 5 hoofdambtenaar 3e klasse (commissaris) Sal. anc. 0 4921 1 5076 2 5231 3 5385 4 5542 5 5720 6 5945 7 6173 8 6385 Schaal 6 hoofdambtenaar 3e klasse (commissaris) Sal. anc. 0 5385 1 5542 2 5720 3 5945 4 6173 5 6385 6 6597 7 6809 Schaal 7 hoofdambtenaar 2e klasse (commissaris) Sal. anc. 0 5945 1 6173 2 6385 3 6597 4 6809 5 7035 6 7269