is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 51-100, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 Valdez Cemerel, Ingrid Emilia, geboren te Caracas (Venezuela) 8 augustus 1951, wonende te Zoetermeer (Zuid-Holland), met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoekster wordt gewijzigd in «Valdez»; 21 Wilson, Karl ArtHur, geboren te Graz (Oostenrijk) 6 juli 1947, wonende te Den Helder (Noord-Holland); 22 Yang, Oeping, geboren te Amsterdam (Noord-Holland) 5 mei 1945, wonende te Amsterdam (Noord-Holland).

Artikel 2

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 14 februari 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Justitie, E. A. Haars

Uitgegeven de eerste maart 1979 De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken II 1978/79, 15 431 Hand. I11978/79, blz. 2905-2906 Kamerstukken I 1978/79, 15 431 (66) Hand. I 1978/79, blz. 336