is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 51-100, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

55

Wet van 14 februari 1979, houdende naturalisatie van Binenbaum, Mikhael en 21 anderen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Binenbaum, Mikhael en 21 anderen, waartoe aan Ons verzoek is gedaan, met overlegging, voor zoveel nodig, van de bewijsstukken bedoeld in artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan:

1 Binenbaum, Mikhael, geboren te Tel Aviv (Israël) 4februari 1940, wonende te Amsterdam (Noord-Holland); 2 Centeio Spinola, Augusto, geboren te Fogo (Kaapverdië) 1 maart 1944, wonende te Gouda (Zuid-Holland), met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoeker en die van zijn minderjarige kinderen wordt gewijzigd in «Spinola» 3 Pires, Anica, geboren te Fogo (Kaapverdië) 10 februari 1944, echtgenote van Centeio Spinola, Augusto; 4 Chow, Koon Wan, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkrijk) 14 augustus 1941, wonende te Maastricht (Limburg); 5 Csizmarik, Istvan Janos, geboren te Ujpest (Hongarije) 13januari 1928, wonende te Alkmaar (Noord-Holland), met bepaling dat de spelling van verzoekers geslachtsnaam wordt vastgesteld als «Csizmarik» en die van zijn voornamen als «Istvan Janos»;