is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 51-100, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 Suss, Hans-Otto Jelle Heinrich, geboren te Brüheim, thans Sonneborn (Bondsrepubliek Duitsland) 16 januari 1944, wonende te Kortenhoef, gemeente 's-Graveland (Noord-Holland); 21 Szolnoki, György József, geboren te Pees (Hongarije) 29 mei 1940, wonende te Amsterdam (Noord-Holland), met bepaling dat de spelling van verzoekers tweede voornaam wordt vastgesteld als «Jozsef»; 22 Weiss, Antonius, geboren te Maastricht (Limburg) 29 september 1924, wonende te Stein (Limburg).

Artikel 2

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 14 februari 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Justitie, E. A. Haars

Uitgegeven de eerste maart 1979 De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaai: Kamerstukken I11978/79,15 434 Hand. I11978/79, blz. 2905-2906 Kamerstukken 11978/79, 15 434 (66) ' Hand. I 1978/79, blz. 336