is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 51-100, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

58

Wet van 14 februari 1979, houdende naturalisatie van Chan, Lam Sing en 25 anderen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Chan, Lam Sing en 25 anderen, waartoe aan Ons verzoek is gedaan, met overlegging, voor zoveel nodig, van de bewijsstukken bedoeld in artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan:

1 Chan, Lam Sing, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkrijk) 27 oktober 1943, wonende te Sittard (Limburg); 2 Tam, Chun To, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkrijk) 5 juli 1946, echtgenote van Chan, Lam Sing; 3 Chang, Chou Man, geboren te 's-Gravenhage (Zuid-Holland) 28 september 1946, wonende te 's-Gravenhage (Zuid-Holland); 4 Choujaï, Lahsen, geboren te Settat (Marokko) 9 maart 1950, wonende te Aalten (Gelderland), met bepaling dat, voor zoveel nodig, de geslachtsnaam van verzoeker wordt vastgesteld als «Choujaï» en zijn voornaam als «Lahsen»; 5 Cruz, Manuel Bartolomeu, geboren te Sao Nicolau (Kaapverdië) 13 maart 1936, wonende te Rotterdam (Zuid-Holland); 6 Dalscheid, Claudine Marguerite, geboren te Elsene (België) 31 oktober 1939, wonende te Ammerzoden (Gelderland); 7 Dowe, Joseph Alfonso, geboren te Bethesda (Antigua) 10 juni 1940, wonende te Roermond (Limburg);