is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 51-100, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL II

In artikel 31a van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (Stb. 1931, 248) 2 en in artikel 29a van het Arbeidsovereenkomstenbesluit (Stb. 1931,354) wordt: A. het in het derde lid genoemde bedrag f 160,88 vervangen door f 163,13; B. het in het vijfde lid genoemde bedrag f 11,92 vervangen door f 12,09.

ARTIKEL III

A. De bij artikel I, onder A, C en D, aangebrachte wijzigingen in de bezoldiging van het burgerlijk rijkspersoneel dragen een algemeen karakter. B. In verband met het gestelde onder A wordt de bezoldiging van de functionarissen, welke bij Wet van 11 september 1964, Stb. 387 2 , is geregeld, als volgt herzien: 1. de bedragen f 14 227 en f 10 343, genoemd in artikel 1, eerste lid, worden gewijzigd in onderscheidenlijk f 14 426 en f 10 488; 2. het bedrag f 976, genoemd in artikel 2, eerste lid, wordt gewijzigd in f990; 3. de bedragen f 11 982 en f 10 343, genoemd in artikel 4, eerste lid, worden gewijzigd in respectievelijk f 12 150 en f 10 488.

ARTIKEL IV

A. In artikel 3 van de Bezoldigingsregeling leerling-verpleegkundigen en leerling-ziekenverzorgenden 1978 (Stb. 227 2 ) worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1. de bedragen f 1257, f 1379 en f 1541, genoemd in het eerste lid worden gewijzigd in onderscheidenlijk f 1276, f 1399 en f 1564; 2. de bedragen f 1257 en f 1379, genoemd in het tweede lid worden gewijzigd in respectievelijk f 1276 en f 1399. B. De in artikel 2, eerste lid, van de Bezoldigingsregeling leerling-verplegenden 1969 (Stb. 289) 2 , genoemde bedragen f 1202 en f 1250, worden voor degenen op wie het bepaalde in artikel 7 van de Bezoldigingsregeling leerling-verpleegkundigen en leerling-ziekenverzorgenden 1978 van toepassing is, nader vastgesteld op onderscheidenlijk f 1260 en f 1311.

ARTIKEL V

De in artikel III van Ons besluit van 13 mei 1957, Stb. 159, opgenomen salarisschaal wordt vastgesteld als volgt:

sal. anc. 0 5256 1 5410 2 5563 3 5717 4 5909 5 6102 6 6294