is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 101-150, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

169 170 171* 172' 173 174 175 176* 177 178' 179 Bijdrage aan de Stichting Waterbouwkundig Laboratorium te Delft in de kosten van ontwikkeling van een systeemanalyse 1 000 000 Verstrekking van een renteloos voorschot aan het Havenschap Delfzijl in verband met uit te voeren werken, als bedoeld in artikel 41 van de „Gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl" (Wet van 31 juli 1957, Stb 373) 900 000 Garantie van rente en aflossing van leningen ten behoeve van een op te richten lichaam voor het beheer van buisleidingstraten Memorie Uitgaven ten behoeve van de toekomstige beheerder van de buisleidingstraat PernisKlundert-België/Zeeland Memorie Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 5 000 000 Onderafdeling IV. Scheepvaartwegen en havens 358 770 000 A. Rijkswerken Onderhoud en verbetering van scheepvaartwegen en havens 243 200 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 60 000 000 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 137 000 000 Aanleg en verbetering van scheepvaartwegen en havens 78 600 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 100 000 000 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 80 000 000 B. Bijdragen Bijdragen aan lagere publiekrechtelijke lichamen 28 800 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 7 000 000 Overige bijdragen 970 000 Baanhoekspoorbrug met bijkomende werken 7 200 000 waarvan wordt doorberekend aan: 1. hoofdstuk XIII Memorie 2. hoofdstuk XV Memorie zodat wordt uitgetrokken 7 200 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 6 000 000 Garantie voor 50% van rente en aflossing van leningen ten behoeve van de Vereniging van Algemene Scheepvaartbelangen Memorie Onderafdeling V. Waterkeringen c.a. 786 400 000 A. Rijkswerken Onderhoud en verbetering van waterkeringen c.a. 28 800 000

Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 12 500 000 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 7 180 Deltawerken c.a. Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 60 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 100 181 Afdamming Oosterschelde c.a. Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 400 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 700 B. Bijdragen 182 Bijdragen aan lagere publiekrechtelijke lichamen Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 2 000 000 Onderafdeling VI. Waterhuishouding A. Rijkswerken 183 Onderhouds-, beheers- en verbeteringswerken op het gebied van de waterhuishouding Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 10 000 000 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 9 500 000 184 Activiteiten op het gebied van de waterhuishouding Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 15 000 000 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 7 000 000 B. Bijdragen 185 Bijdragen aan lagere publiekrechtelijke lichamen Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 10 000 000 186 Overige bijdragen 187 Uitkeringen aan derden voor maatregelen tot bestrijding van de verontreiniging van rijkswateren Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 200 000 000 188 Bijdragen aan derden in het belang van de bestrijding van de verontreiniging van openbare wateren Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 500 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 109 500 000 634 600 000 13 500 000 210 005 000 27 200 000 14 000 000 13 200 000 200 000 1 52 500 000 1 700 000