is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 101-150, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel V

De begroting van de Rijkspostspaarbank wordt vastgesteld zoals deze is aangegeven op de bij deze wet behorende staat II.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Lech, 10 maart 1979

De Minister van Verkeer en Waterstaat, D. S. Tuijnman

Juliana

Uitgegeven de derde april 1979

De Minister van Justitie a.i., H. Wiegel

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken II 1978/79, 15 300 G. Hand. I11978/79, OCV 165-192; blz. 1753-1759. Kamerstukken I 1978/79, 15 300 G (63, 63a, 63b, 63c). Hand. I 1978/79, blz. 452-464, 489-505.