is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 151-190, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

151

Besluit van 23 maart 1979 tot verlenging van de schorsing van het besluit van de raad van Halsteren van 24 augustus 1978 betreffende het verlenen van bouwvergunning _

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 15 maart 1979, no. 0314932, Centrale Afdeling Juridische Zaken, betreffende het besluit van de raad van Halsteren van 24 augustus 1978, waarbij aan P. Jacobs, De Mère II te Halsteren in beroep vergunning is verleend voor de bouw van een loods op het perceel kadastraal bekend gemeente Halsteren, sectie I, no. 761;

Overwegende, dat Wij bij Ons besluit van 26 september 1978, Stb. 493, voornoemd besluit van de raad van Halsteren tot 1 april 1979 hebben geschorst op grond van de overweging, dat het wenselijk is om hangende het onderzoek van de vraag, of bedoeld besluit in strijd is met de wet, de tenuitvoerlegging daarvan te voorkomen;

dat dit onderzoek nog niet is voltooid;

dat het daarom wenselijk is de termijn, waarvoor is geschorst, te verlengen;

Gelet op de gemeentewet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

de schorsing van voormeld besluit van de raad van Halsteren te verlengen tot 26 september 1979.

Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 23 maart 1979

Juliana

De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Beelaerts van Blokland

Uitgegeven de vijfde april 1979

De Minister van Justitie a.i.

H. Wiegel